Återstart i Australien efter bränder och pandemi

Report this content

NYHET

2023-06-13

 

Efter en kraftig inbromsning där Australien först behövde hantera svåra bränder och därefter var mer eller mindre nedstängt under stora delar av pandemin börjar nu hjulen rulla ”down under”. Utvecklingen drivs på av den gröna omställningen och ett allt starkare intresse för hållbarhets-frågor. Flera allvarliga incidenter och dataintrång har också gjort att frågan om IT-säkerhet nu är högt på dagordningen.   

 

En bild som visar utomhus, enhet, generator, väderkvarn

Automatiskt genererad beskrivning

 

För Gomero innebär utvecklingen en nystart där det nu åter finns goda förutsättningar att flytta fram positionen i Australien. Den ISO 27001-certifiering avseende informationssäkerhet som Gomero erhöll i december 2022 har också gett draghjälp. Australiensiska bolag, i synnerhet de som är statligt ägda eller som jobbar med infrastruktur är i dag ytterst krävande när det gäller införande och användning av alla former av uppkopplad teknik. Elnätbolagen är kanske det tydligaste exemplet på detta.

 

Gomeros lösning SIPP godkänd av två stora aktörer

Efter en period där marknaden präglats av avvaktande och fokus på andra områden har nu Gomeros uppkopplade lösning SIPP blivit godkänd av ytterligare två stora elnätsbolag i Australien. Förutom funktionalitet och hållbarhet innebär godkännandet att SIPP möter högt ställda krav på datasäkerhet och dataklassificering för molnbaserade lösningar.
Efter flera månaders intensivt arbete från Gomero tillsammans med sin lokala partner KingHill och en omfattande utvärdering har två stora aktörer, Transgrid (transmissionsnätsaktören i Sydney-regionen med cirka 400 stora transformatorer i sitt nät) och Western Power (transmissions- och distributionsnätföretaget i västra Australien med cirka 500 stora transformatorer i sitt nät) nu godkänt SIPP.

 

– Att Gomero har ISO 27001-certifieringen på plats och nyligen gått igenom liknande tuffa utvärderingar i Tyskland och Sverige var avgörande för att klara dessa processer. Det stärker oss i övertygelsen att vi är på rätt spår och uppfattas som en ledande aktör inom säker uppkopplad teknik för framtidens elnät, säger Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero.

 

– Australien har under de senaste åren gjort flera tillägg till sin så kallade ”Security of Critical Infrastructure Act” (SOCI). Det enda sättet att klara en utvärdering i dag är att ha en ISO 27001-certifiering och det kravet är det ännu inte många på marknaden som uppfyller, kommenterar Jonas Lindholm, vd för Gomeros lokala partner KingHill.

 

– Det är särskilt glädjande att just Transgrid gett sitt godkännande då de anses ha den tuffaste utvärderingsprocessen i Australien. Det här kommer att bidra till fler affärsmöjligheter för oss framöver. Dessutom satsar nu Western Power stort på sin gröna omställning. Det är tydliga tecken på att marknaden i Australien nu är i full sving efter bränder och nedstängningar, avslutar Jonas Lindholm.

 

Om SIPP och SIPP Hub
Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas helt nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomeros etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler utrustningar på transformatorstationen.

 

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler utrustningar på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

 

Om Gomero
Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

 

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan-Eric Nilsson, vd, Gomero Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

 

 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att Gomero har ISO 27001-certifieringen på plats och nyligen gått igenom liknande tuffa utvärderingar i Tyskland och Sverige var avgörande för att klara dessa processer. Det stärker oss i övertygelsen att vi är på rätt spår och uppfattas som en ledande aktör inom säker uppkopplad teknik för framtidens elnät.
Jan-Eric Nilsson, vd för Gomero