Ett av Tysklands största energibolag ger Gomero Group AB (publ) tekniskt godkännande för SIPP

Report this content

Gomero Group AB erhåller ytterligare ett tekniskt godkännande för kontrollutrustningen SIPP. Nu från ett av Tysklands största energibolag, Bayernwerk Group GmbH. Bolaget är den största regionala operatören av eldistributionsnät i Bayern. Bayernwerk ansvarar för ett elnät som är cirka 15 600 mil långt och omfattar cirka 1 200 transformatorer med tillhörande transformatorgropar.

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad enhet för detektion av oljeläckage från transformatorn samt kontroll av att oljefångstgropen är tät. Med SIPP säkerställs också att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri.

Bayernwerk är E.ONs största dotterbolag i Tyskland med cirka 2 700 anställda. Företaget säkerställer en säker och pålitlig energiförsörjning för omkring sju miljoner människor i de bayerska regionerna Nedre och Övre Franken, Övre Pfalz samt Nedre och Övre Bayern. De finns etablerade på mer än 20 platser i Tyskland.

Utvärderingen av SIPP har pågått under hösten 2020. Stor vikt har lagts på frågor som rör datasäkerhet och dataklassificering i en distribuerad miljö. Bayernwerk tar nu nästa steg och installerar ett antal SIPP-enheter för att utvärdera hur SIPP ska integreras i den övriga verksamheten.

Digitaliserar underhållsprocesser och möter hårda miljökrav

– Den tyska marknaden står inför omfattande investeringar i elnätet. SIPP är en naturlig del av ett smartare elnät som på ett säkert sätt kan möta kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. Med SIPP följer bättre möjligheter att digitalisera underhållsprocesser samtidigt som man möter allt hårdare miljökrav. Kunderna känns redo att ta till sig de mervärden som Gomero och SIPP erbjuder, säger Michael Cornelius, försäljningschef på Karberg & Hennnemann, Gomeros partner och återförsäljare på den tyska marknaden. 

– Bayernwerk har stort fokus på att utveckla morgondagens energisystem med innovativa lösningar. Godkännandet är därför ett stort steg närmare kommersiella leveranser av SIPP men också ett bevis på att SIPP lever upp till den tyska marknadens högt ställda krav på datasäkerhet och dataklassificering i en uppkopplad miljö, säger Jan-Eric Nilsson, VD på Gomero.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD, Gomero Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

Kort om Gomero
Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,
Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Kort om SIPP™   
SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

Prenumerera

Dokument & länkar