Flaggningsmeddelande iOWA

Report this content

Gomero Group AB (Publ.) har fått information om att ägarna i iOWA Holding AB beslutat att dela upp sitt ägande i tre ägarbolaget istället för ett gemensamt. Det innebär att grundarnas gemensamma ägande är oförändrat men delas upp i tre ägarbolag.

Det totala antalet aktier och röster på 1 333 334 aktier motsvarande 33,82 procent av bolaget fördelas efter uppdelning enligt följande:

444 446 aktier motsvarande 11,27 procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via

iOWA Holding AB som kontrolleras av Jan Hemming SeeHuusen,

444 444 aktier motsvarande 11,27 procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via

Resight AB som kontrolleras av Jan-Eric Nilsson och

444 444 aktier motsvarande 11,27 procent av aktier och röster i bolaget kontrolleras via

Black & White Ventures AB som kontrolleras av Fredrik Östbye.

Fredriks bolag, Black & White Ventures AB, kommer även att erhålla 40 842 aktier i Gomero Group AB via sakutdelning i iOWA AB samt via överföring av privat innehav.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, CEO, Gomero Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

 

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,

Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd. 

Prenumerera