Gomero Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Gomero Group ABs årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.gomero.com

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nils Lindgren, CFO

Tel. +46 (0)722 03 19 49

E-post: nils.lindgren@gomero.com

 

Jan-Eric Nilsson, VD, Gomero Group AB (publ)

Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

 

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.