Gomero Group AB förstärker ledningsgruppen

Report this content

Gomero rekryterar en CFO och IR-ansvarig i Nils Lindgren. Nils är 46 år och har en gedigen bakgrund inom finans, ekonomi och affärsutveckling. Nils har erfarenhet från noterade bolag, såväl mindre tillväxtbolag som större internationella koncerner.

”Nils Lindgren tillträder sin nya befattning den 1 april 2021 och tillför Gomero viktig strategisk och operativ kompetens inför bolagets nästa steg på sin tillväxtresa”, säger Jan-Eric Nilsson VD på Gomero.

Nils kommer närmast från en tjänst som Director – Corporate Finance hos AB Volvo, där han bland annat arbetat med förvärv och avyttringar, policyutveckling och kapitalstruktur under 10 år.  ”Gomero är ett tillväxtbolag med en stark finansiell position, struktur och en etablerad skalbar affär. Jag känner starkt för att komma tillbaka i SME-miljön, där jag kan vara med och påverka och förbättra arbetssätt och strukturer för att nå bolagets mål och visioner”, säger Nils Lindgren.

”Nils kommer att driva och utveckla ekonomifunktionen, utveckla Gomeros IR-arbete samt delta i det strategiska arbetet, i syfte att tydliggöra koncernstrukturen och bolagets uppkopplade affär”, avslutar Jan-Eric Nilsson.

Jan-Eric Nilsson, CEO, Gomero Group AB (publ)
Tel. +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@industriarmatur.se

Kort om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag,
Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd. 

Prenumerera

Dokument & länkar