Goodtech bygger BEST till Trafikverket

Goodtech har vunnit uppdraget att ansvara för BEST-entreprenaden (bana, elektrifiering, signal & tele) i Trafikverkets fortsatta utbyggnad av Ostkustbanan. Ordervärdet, inklusive option, uppgår till närmare 100 miljoner svenska kronor.

Uppdraget omfattar byggnation av två nya driftplatser, Stegsskogen och Gårdsjön, med tillhörande teknikhus och stationär reservkraftanläggning längs sträckan Gävle – Sundsvall. I uppdraget finns även en option som gäller en ny driftplats i Källene.

-          Vår satsning och ständiga utveckling inom infrastruktur och järnväg har lett till denna utmaning att bidra med kraft och säkerhet längs den viktiga Ostkustbanan som är länken mellan Stockholm och Sundsvall, säger Göran Jakobsson ansvarig för affärsenhet Infrasystem.

Projektet startar omgående och ska i sin helhet vara färdigställd i november 2013.

-          Tack vare vår samlade kompetens av tekniska system för bland annat elkraft, signal, tele och säkerhet samt projektledning är vi redo att fortsätta vinna ytterligare uppdrag när infrastruktursektorn i Sverige har stora investeringsplaner de närmaste åren, tillägger Anders Lundmark, affärsområdeschef Infra inom Goodtech.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Jakobsson, Enhetschef Infrasystem, Goodtech, tlf +46 70 713 08 12, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se
Anders Lundmark, Affärsområdeschef Infra, Goodtech, tlf +46 70 238 30 41, E-post: anders.lundmark@goodtech.se
Vidar Låte, Koncernchef, Goodtech ASA, tlf  +47 815 68 600, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar:

Media

Media