Goodtech får fortsatt förtroende vid Haparandabanan

Goodtech har av Trafikverket tilldelats utförandeentreprenaden omfattande el-, signal- och telearbeten, samt kabelförläggning längs Haparandabanan. Dessutom ingår mötesstationen Vuonoskogen i åtagandet. Kontraktssumman uppgår till ca 11,5 MSEK.

Goodtechs entreprenad, omfattar arbeten på sträckan mellan Bredviken (Kalix) och Haparanda, samt mötesstationen Vuonoskogen. Arbetena påbörjas i oktober 2011 och skall vara färdigställt till i Juni 2012, då den nya sträckningen knyts samman med den befintliga banan mellan Boden och Kalix.

Den nya kustnära sträckningen mellan Kalix och Haparanda kommer att bli 42 km lång. Den byggs framför allt för godstrafik men kan även nyttjas för persontrafik i framtiden. På den nya Haparandabanan kommer man att kunna köra snabbare och med tyngre last än vad som är möjligt idag. Sträckan Kalix-Haparanda blir en enkelspårig järnväg med två mötesstationer, en i Bredviken och en i Vuonoskogen. Bredviken blir också knutpunkten där den befintliga delen av Haparandabanan möter den nya järnvägen.

-          Det är glädjande att få fortsatt förtroende i utbyggnaden av Haparandabanan. Vi har bland annat medverkat till leveransen av trafikstyrningssystemet ERTMS, mötesstationerna i Sågbäcken, Bredviken, Gåsträsken och Kalix, säger Göran Jakobsson ansvarig för försäljning inom Division Infra i Goodtech, som ansvarar för leveransen av denna entreprenad.

För ytterligare information kontakta:

Göran Jakobsson, Divison Infra – Goodtech Projects & Services AB, tfn +46 70 713 08 12, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se 

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: