Goodtech har på nytt blivit vald till leverantör till Mjölby kommun

Report this content

Goodtech Environment AB på Åland har på nytt blivit vald till leverantör och kontrakt kommer signeras med Mjölby kommun för leverans av en anläggning som ska producera biogas av slam från kommunens reningsverk.

Den 28/06-2011 publicerades ett pressmeddelande gällande tillbakadragande av kontrakt för leverans av biogasanläggning till Mjölby kommun. Som informerades om i kvartalsrapport 1, 2011 blev tilldelningen överklagad med hänvisning till svensk lag om offentlig upphandling. Överklagan godtogs av förvaltningsrätten i Lidköping. Detta innebar för Goodtechs del att tilldelningen blev annulerad och att projektet lystes ut på nytt hösten 2011.

Leveransen gäller prospektering och leverans av röt- och gassystem samt modifiering av befintlig anläggning för biogasproduktion. Biogasen kommer att användas som drivmedel till bilar eller för produktion av el.

Kontraktet är en totalentrprenad som innefattar process och maskinutrustning, bygg samt el- och styrsystem. Produktionen av biogas beräknas starta hösten 2012.

Kontraktets värde uppgår till 33,3 MSEK.

Tidsfristen för överklagan, enligt svensk lag om offentlig upphandling, löpte ut 03/10-2011.

Kontraktet är en viktig bekräftelse på Goodtechs kompetens inom biogas och kommer som en följd av vår ökade satsning inom området förnybar energi.

För ytterligare information kontakta:

Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tlf 47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: