Goodtech har tilldelats ett BESTM kontraktet för upprustning av Göteborgs Central

Affärsområdet Infra har tilldelats BESTM-entreprenaden Göteborg Central, byte av signalställverk, etapp Olskroken, etapp Västkustbanan och etapp Västra Stambanan. 

Göteborgs Central är ett av världens största ställverkssystem inom järnväg. Det nya signalställverket kommer kunna hantera 1500 växlar och signaler, vilket behövs för att möta de kommande årens ökade tågtrafik.

BESTM-entreprenaden omfattar Elarbeten (belysning, växelvärme, transformatorer, fjärrstyrning), Signalarbeten, Telearbeten och Teknikbyggnader. I vårt åtagande ingå även Markarbeten, Kanalisationsarbeten, Plattformstak, Spårarbeten, Kontaktledningsarbeten, Kontraktsumman uppgår till  146 MSEK och entreprenaden startar omgående och ska i sin helhet vara färdigställd i november 2015.

-          Vår samlade kompetens av järnvägstekniska system har gjort att vi fått detta unika uppdrag som gör att vi får en viktig roll framtidens infrastruktursatsningar säger Göran Jakobsson ansvarig för affärsenhet Infrasystem.

Fristen för överprövning löper i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

For ytterligere informasjon kontakt:

Vidar Låte, Konsernsjef Goodtech, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no
Göran Jakobsson, tfn 070-713 08 12, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se
Anders Lundmark tfn 070-2383041, E-post: anders.lundmark@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: