Goodtech moderniserar panelproduktionen vid Bjertnæs Såg

Goodtech har vunnit ett kontrakt för leverans av en ny hyvel-linje till Bjertnæs Såg. Kontraktet är värt över 17 MNOK och anläggningen skall vara klar i september 2012. 

Bjertnæs såg har specialiserat sig på tillverkning av träpanel för invändigt bruk. För att anpassa produktionen till ständigt nya inredningstrender har bolaget investerat i den senaste tekniken inom ytbehandling. Nu investeras det i en ny linje som kan producera både träpanel och MDF-panel.

I leveransen ingår en komplett klyv- och hyvel-linje, först och främst för att producera invändig panel bestående av trä, men som även skall kunna hantera MDF skivor för att producera MDF-paneler.

Två scannrar skall placeras före och efter hyveldelen för att upptäcka fel i materialet. Därmed kan produktionen optimeras för att minimera manuell hantering och maximalt nyttjande av råvaror.

Det är Goodtech Solutions AB i Göteborg som skall leverera den nya anläggningen, som kommer att inkludera både ny och befintlig utrustning.  

-          Vi har levererat produktionsutrustning till Bjertnæs Såg med jämna mellanrum sedan 1970-talet, säger Peter Davidson, Enhetschef Göteborg. Detta kontrakt är ett stort förtroende och ett tydligt bevis på att kunden är nöjd med vad vi har levererat under åren.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Davidson, Platsschef Göteborg, Goodtech Solutions AB, tlf +46 705 578 050, E-post: peter.davidson@goodtech.se 

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar:

Media

Media