Goodtech styr Sveriges största passivhus

Goodtech har fått förtroendet att leverera all fastighetsstyrning till Rättpsykiatriskt centrum, RPC i Trelleborg. Detta blir ett centrum för högspecialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. Den nya byggnaden kommer, när den står klar 2016, att bli Sveriges största passivhus.

Att byggnaden är ett passivhus kännetecknas av att den är mycket energieffektiv, vilket halverar energianvändningen jämfört med ett konventionellt bygge. Goodtechs åtagande omfattar integrering av samtliga fastighetssystem i det överordnade styr- och övervakningssystemet Citect.

-          Vi är stolta över detta framtidsprojekt där vi som leverantör får möjlighet att visa vår kompetens gällande styr- och övervakningssystem, berättar Marjan Antic, Projektförsäljning Goodtech. Vårt bidrag till en bättre värld är i detta projekt genom integration av hållbara, öppna och energieffektiva lösningar.

Det finns endast ett fåtal leverantörer i Sverige, varav Goodtech är en, som kan möta kraven om integration från öppna SCADA- och PLC-system till det efterfrågade styr- och övervakningssystemet. Systemet hanterar även signaler från byggnadens egna gröna energi på fastigheten, dvs solceller och vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:

Marjan Antic, Projektförsäljning Automation Syd Goodtech, tfn +46 70 382 50 40, E-post: Marjan.Antic@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 500 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,5 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: