Goodtech underhåller Facebooks datacenter i Luleå

Facebook har valt att förlägga sitt första europeiska datacenter i Luleå. Goodtech har utsetts att utföra uppdraget att tillhandahålla en komplett underhållslösning i den löpande verksamheten samt genomföra planerat och avhjälpande underhåll.  

Detta är det största datacentret i sitt slag i Europa, med ett stort teknikinnehåll och högt ställda tillgänglighetskrav. Det är naturligtvis hedrande att Facebook valt Goodtech som leverantör säger Stefan Helmvall, Divisionschef inom Goodtech Projects & Services

Datacentret som uppförs i Luleå har en area på 28 000 kvadratmeter vilket motsvarar drygt 4 fotbollsplaner. Bygget sker i fyra etapper och helt färdigställt kommer det bestå av fyra högeffektiva serverhallar. Hela anläggningen väntas vara klar 2014. En stor del av trafiken från världens 1 miljard Facebook-användare kommer då att hanteras i det nya datacentret.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Helmvall, Divisionschef Goodtech, tlf +46 70 248 51 81, e-post: stefan.helmvall@goodtech.se

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har ca 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,3 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: