Mer ERTMS för Goodtech

Inom sitt affärsområde Infra har Goodtech vunnit ett nytt uppdrag i anslutning till att Trafikverkets införande av trafikstyrningssystemet ERTMS fortsätter i Sverige.

Goodtechs uppdrag avser förberedelse inför införandet av ERTMS-R längs Skellefteåbanan, sträckan Bastuträsk – Skellefteåhamn. Kontraktvärdet, inklusive optioner, uppgår till närmare 8 miljoner svenska kronor och leveranser sker successivt med start i början av maj till slutet av oktober 2012.

-          Det känns naturligtvis sporrande att vi fått fortsatt förtroende i utbyggnaden av ERTMS systemen i Sverige. Idag medverkar vi redan i utbyggnaden av pilotprojektet avseende ERTMS nivå 2 längs Haparandabanan, där vi även är färdig för slutleverans inom kort, säger Göran Jakobsson, affärsenhetschef Infrasystem inom Goodtech.

ERTMS består av två delar, radiosystemet GSM-R och ETCS (European Train Control System) som är den utrustning som finns ombord på tågen och i marken. ERTMS finns i tre nivåer, nivå 1 liknar dagens ATC-system medan nivå 2 och 3 baseras på radiosignaler. Lågtrafikerade banor som Skellefteåbanan utrustas med nivå 3, planerad trafikstart beräknas ske under 2013.

För ytterligare information, kontakta:

Göran Jakobsson, Enhetschef Infrasystem, Goodtech, tlf +46 70 713 08 12, E-post: goran.jakobsson@goodtech.se
Vidar Låte, Koncernchef, Goodtech ASA, tlf  +47 815 68 600, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,3 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden. www.goodtech.se.

Taggar: