Partnering formar sjukhus i Karlstad

På Centralsjukhuset i Karlstad har två nya vårdbyggnader om närmare 23 000 m2 nyligen tagits i bruk. Goodtech får nu en betydande roll när Landstinget Värmland fortsätter sin långsiktiga plan med utveckling och upprustning av sjukhuset. Företaget har tecknat ett avtal värt närmare 45 Mkr.

Till följd av att bland annat psykiatrin, röntgen samt avdelningar och mottagningar för internmedicin har flyttat till de nya byggnaderna skapas stora utrymmen för andra vårdverksamheter och därmed möjligheten att riva och upprusta valda byggkroppar. Landstinget Värmland planerar att investera flera hundra miljoner svenska kronor på sjukhuset i Karlstad de kommande åren.

Goodtechs uppdrag, som är ett partneringsavtal med Byggdialog AB, rymmer ansvar för alla elinstallationer i samband med kommande moderniseringar av sjukhuset. Initialt är avtalet värt närmare 45 miljoner svenska kronor.

-          Vi har genomfört ett flertal lyckade projekt i arbetsformen partnering, vilket innebär att alla medverkande, det vill säga vi som leverantör, beställaren, övriga entreprenörer samt övriga nyckelaktörer gemensamt löser bygguppgiften, förklarar Harry Koskiranta, Goodtechs affärsenhetschef i Karlstad.

För Centralsjukhuset i Karlstad betyder detta att partneringorganisationen tillsammans planerar och utreder hur arbetet ska genomföras, inom vilken tid samt till vilka kostnader. När parterna hittat rätt mix och till vilka investeringsutgifter, fattas beslut om genomförande av respektive delprojekt.

-          Projektet blir en spännande utmaning med mycket arbeten i nära anslutning till lokaler där det bedrivs vård, vilket innebär att stora delar av de tekniska försörjningssystemen måste vara i drift under ombyggnadstiden, avslutar Harry Koskiranta.

För ytterligare information kontakta:
Harry Koskiranta, Affärsenhetschef Karlstad, tfn +46 70 518 42 01, E-post: harry.koskiranta@goodtech.se
Vidar Låte, Koncernchef Goodtech, tfn +47 90139388, E-post: vidar.laate@goodtech.no

Goodtech ASA är noterad på Oslo Börs och har drygt 1 400 medarbetare på ett 40-tal orter i Sverige, Norge och på Åland, samt en omsättning om ca 2,2 miljarder SEK. Koncernen levererar projekt, tjänster och produkter inom el- och processteknik, miljöteknik och industriteknik till energi, industri, infrastruktur, bygg och offentlig sektor i Norden.

Taggar: