Götenehus satsar på egen solcellspark!

Report this content

Den första november 2019 inviger Götenehus en egen solcellspark på fabriksområdet i Götene. Solcellsparken är en av de största i närregionen.

Anläggningen med 1250 solceller beräknas producera cirka 375 000 kWh per år, varav cirka 83 procent kommer att utnyttjas internt inom Götenehus verksamhet. Investeringen kommer därmed att innebära ett minskat behov av köpt el med cirka 15 procent. Anläggningen förbereds dessutom med en transformatorstation och en högspänningsledning som skapar möjlighet för framtida expansion av ytterligare solelsproduktion.

Huvudentreprenör för solcellsparken är Söne El AB med underentreprenören Stavrex som har monterat ställningarna. Högspänningsdelen har installerats av GEKS (en del av Götene elförening).

­- Götenehus är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och det är viktigt för oss med hållbar och ansvarsfull bostadsutveckling. Vi strävar ständigt efter att förbättra miljöaspekter i hela värdekedjan och solcellsparken är en del i ett förbättringsarbete som pågår och som berör vårt industriområde. För att förbereda konvertering av företagets bilpark investerar vi även i laddstolpar på den nya parkering som just nu färdigställs, säger Götenehus VD Andreas Gustafsson. Götenehus hållbarhetsredovisning finns att ta del av på www.gotenehus.com


För mer information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD Götenehus AB, tel. 0511-34 53 10, andreas.gustafsson@gotenehus.se

Håkan Persson, Fastighetsansvarig Götenehus AB, tel. 0511-34 56 65, hakan.persson@gotenehus.se

Anders Söneborn, VD Söne El AB, tel. 0510-531 370, anders.soneborn@soneel.se

 

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadvisor@penser.se. Läs mer på www.gotenehus.com.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media