Götenehus varslar om ytterligare uppsägningar inom småhusproduktionen

Report this content

Götenehus har, som den svenska småhusbranschen i stort, påverkats av det senaste årets ekonomiska utveckling. Hög inflation och stigande räntor har lett till en kraftigt minskad orderingång av bostäder som, i kombination med stora kostnadsökningar på byggmaterial, nu innebär att bolaget varslar om uppsägning av 25 kollektivanställda inom hustillverkningen vid den egna fabriken i Götene. Varslet beräknas leda till sänkta kostnader på årsbasis om 15 miljoner kronor.
 

Det är framför allt affärsområdena Villor och fritidshus samt Bostadsutveckling inom koncernen Götenehus Group som har påverkats av konjunkturnedgången.

– Under det tredje kvartalet 2022 sålde vi en tredjedel av vad vi sålde under samma period 2021. Det är för att anpassa vår verksamhet till de nya förutsättningarna som vi har tvingats lägga detta varsel, säger Götenehus Groups vd Andreas Gustafsson.

– Det är så klart väldigt tråkigt att behöva lägga ett varsel. Samtidigt vet vi att arbetsmarknaden i Skaraborgsregionen är stark, vilket innebär att berörda medarbetare har goda möjligheter till nya anställningar på företag i närområdet.

Götenehus Group bedriver sin verksamhet inom tre affärsområden: Fastighetsutveckling, Bostadsutveckling och Villor och fritidshus. Den satsning som bolaget under 2022 gjort inom Fastighetsutveckling syftar till att stärka företagets konkurrenskraft och göra verksamheten mindre konjunkturkänslig.

De första effekterna av varslet kommer att märkas under andra kvartalet 2023 och får full effekt från sommaren 2023.

Detaljer och tidplan kring varslet utformas i nära samverkan med de lokala fackföreningarna. Inga kunder påverkas av åtgärderna.

För mer information vänligen kontakta:
Andreas Gustafsson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0511-34 53 10, 072-241 21 15, andreas.gustafsson@gotenehus.se


Götenehus Group är en etablerad aktör med en unik position på den svenska fastighets- och bostadsmarknaden där koncernen bedriver fastighetsutveckling, bostadsutveckling och småhusverksamhet. Verksamheten bedrivs under varumärkena Forshem Fastigheter, Trähusstaden samt Götenehus och Swebostad. Götenehus Groups B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.