Joakim Gannholt lämnar Götenehus

Joakim Gannholt lämnar sin tjänst som ekonomi- och finanschef i Götenehus-koncernen. Joakim gör sin sista arbetsdag den 20 juni 2013. Kerstin Frimodig, som var ekonomichef i koncernen fram till maj 2011, har utsetts till tillförordnad ekonomichef.

Götene den 19 juni 2013
Götenehus Group AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta Claes Hansson, VD och koncernchef för Götenehus Group AB, telefon 0511-34 53 04, 0708-35 09 68.

Om oss

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus m m och Styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-463 83 00, certifiedadvisor@penser.se. Läs mer på www.gotenehusgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar