Gothia Vind har erhållit tillstånd för vindpark i Åmåls Kommun

Gothia Vind JD AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Kingebol, som omfattar sex vindkraftverk av storleksordningen 3 MW och med en maximalhöjd på 200 m i Åmåls kommun. Gothia Vind JD AB ägs av Gothia Vind AB(50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).

Parkområdet för vindpark Kingebol är beläget några km norr om Ånimskog i närheten av E 45. Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Nästa steg för vindpark Kingebol är att påbörja förberedelser för byggprocessen. Byggstart planeras ske tidigast under nästa år. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen.

”Vi är mycket nöjda med att processen med uppförande av vindparken Kingebol har kommit så här långt. Tillståndet från Länsstyrelsen är på plats och förberedelserna med byggprocessen har påbörjats. Om elnätsanslutningen löses enligt plan har vi sex vindkraftverk i drift inom två år”, kommenterar Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind.

Tillståndet vann laga kraft 23 augusti.

Bakgrundsinformation
Totalt har Gothia Vind idag drygt 25 vindparker under utveckling. Dessa parker ger möjlighet att bygga ca 250 vindkraftverk, vilket innebär 500-750 MW beroende på verkens storlek.

För mer information, v.v. kontakta:

Gunnar Eriksson
VD, Gothia Vind AB
Tel: 031 336 65 90
Mobil: 0703 12 02 02
E-post: gunnar.eriksson@gothiavind.se

Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal, medan verksamhet finns i hela Sverige. Affärsidén är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftsbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Gothia Vind JD AB har fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Kingebol, som omfattar sex vindkraftverk av storleksordningen 3 MW och med en maximalhöjd på 200 m i Åmåls kommun. Gothia Vind JD AB ägs av Gothia Vind AB(50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).
Twittra det här

Citat

Vi är mycket nöjda med att processen med uppförande av vindparken Kingebol har kommit så här långt. Tillståndet från Länsstyrelsen är på plats och förberedelserna med byggprocessen har påbörjats. Om elnätsanslutningen löses enligt plan har vi sex vindkraftverk i drift inom två år
Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind