KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT GOTLANDS FJÄRRVÄRME AB per 2001-09-30 [REMOVED GRAPHICS] BALANSRÄKNING Moder Koncern Moder Koncern 2001-07-01 2001-09-30 2000-07- 2000-09-30 01 Tillgångar Anläggningstillgångar 49 577 158 168 69 161 97 395 Omsättningstillgångar 3 326 8 395 - 8 362 - 11 232 Summa 52 903 166 563 60 799 79 090 Skulder Eget kapital 38 902 46 071 16 034 16 385 Skatteskuld 2 954 1 870 Obeskattade reserver 5 583 3 537 Långa skulder 0 80 240 32 430 47 430 Korta skulder 9 105 42 796 10 726 17 339 Resultat - 687 - 5 498 - 1 928 - 3 934 Summa 52 903 166 563 60 799 79 090 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Omsättning 1 242 2 698 1 196 1 765 Rörelsens kostnader Externa - 1 064 - 4 281 - 1 764 - 3 392 Personal - 764 - 942 - 566 - 648 Avskrivningar - 60 - 1 281 - 659 - 1 182 Finansiella kostnader Ränteintäkter o dyl 22 25 536 536 Räntekostnader - 63 - 1 717 - 671 - 1 013 Resultat före skatt - 687 - 5 498 -1 928 - 3 934 Resultatandelar från intressebolag är ej redovisade i denna kvartalsrapport. Þ Utfallet följer lagd budget Þ Fjärrvärmerörelsen i Höör inköptes 2001-10-31 av Höör Kommun. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00560/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/26/20011126BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar