Europa nästa för svenskt wirelessföretag - Goyada.com lanseras i Tyskland

Europa nästa för svenskt wirelessföretag ­ Goyada.com lanseras i Tyskland Det Svenska wirelessföretaget Goyada startar verksamhet i Tyskland. I veckan öppnar Goyada sitt kontor i München från vilket verksamheten i Tyskland kommer ledas. Bara lite drygt tre månader efter att Goyada lanserat sin första tjänst, prisagenten YadaPrice, så satsar företaget nu på en europeisk lansering med start i Tyskland. Goyada, som utvecklar och tillhandahåller tjänster för mobiltelefonanvändare, räknar med att under de närmsta månaderna bli den ledande leverantören av mobila tjänster på den tyska marknaden. Idag har cirka 25 miljoner personer i Tyskland tillgång till mobiltelefon vilket är drygt 30 procent av befolkningen. Därmed är Tyskland det land i västra Europa med lägst antal mobiltelefoner per capita. Men den tyska marknaden är ändå betydande och motsvarar 15 procent av den totala europeiska marknaden. - Vi räknar med att, som ett av de första utländska wirelessföretagen som etablerar sig i Tyskland, expandera snabbt och ta viktiga marknadsandelar. Vid årets slut kommer Goyada ha drygt 100 anställda varav knappt hälften är verksamma utomlands. Då skall vi ha avtal med ledande mobiloperatörer och strategiska innehålls- och tjänsteleverantörer i sex länder, säger Anders Olsson VD på Goyada. Den tyska marknaden anses vara den marknad i Europa med störst tillväxtpotential och växer idag med ungefär 5.5 procent per månad. Samtliga Goyadas tjänster kommer att finnas tillgängliga på den tyska marknaden. Fokus kommer dock att läggas på tjänster som är anpassade för att erbjuda till exempel internetportaler mervärde för sina användare. Goyadas tjänster på den tyska marknaden kommer att vara operatörsoberoende, alltså kunna brukas av samtliga mobiltelefonanvändare oberoende av vilken operatör man är ansluten till. Speed Ventures, som är huvudägare i Goyada, kommer bistå med resurser under Goyadas lansering i Tyskland. - De kontakter och det goda rykte som Speed Ventures besitter vet vi öppnar dörrar. Vi räknar med att sluta flera strategiska avtal med ledande tyska företag under den närmast tiden. Redan nu märker vi en stor efterfrågan på våra tjänster, säger Anders Olsson. I Sverige har omkring 5.4 miljoner personer mobiltelefon vilket är ca 60 procent av befolkningen. Därmed placeras Sverige som ett av de fyra mobiltelefontätaste länderna i världen. Bara Finland, Island och Norge har fler mobiltelefoner per invånare. Goyadas tjänster, idag elva till antalet, finns att tillgå på www.goyada.com. Goyada.com är det närmaste marknaden idag kommer en heltäckande Internettjänst för mobiltelefoni och innebär att mobiltelefonen får en rad nya användnings-områden. Tjänsterna på www.goyada.com är utformade för dagens mobiltelefoner och kommer, i takt med att nya tekniker introduceras på marknaden, fortlöpande att uppgraderas. För ytterligare information kontakta: Anders Olsson, VD Goyada, 08-54 54 23 23 eller 070-734 84 57 E-post: anders.olsson@Goyada.com Alexandra Reich, Country Manager Tyskland + 49 (0) 89 24 44 78 40 eller + 49 173 867 86 57 E-post: alexandra.reich@goyada.com Besök gärna: www.goyada.com Tjänster anpassade både för Internet och det mobila telenätet, s k wirelesstjänster. Goyada grundades i juni 1998 och har idag 40 medarbetare. Goyada ägs bland annat av företagets personal och Speed Ventures. Speed Ventures affärsidé är att starta och investera i nya företag med verksamheter relaterade till Internet och mobilt Internet. Besök gärna www.speedventures.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000523BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000523BIT00960/bit0002.pdf

Dokument & länkar