Goyada fortsätter växa i Europa

Goyada fortsätter växa i Europa - Wirelessföretaget lanseras i Storbritannien Svenska wirelessföretaget Goyada startar verksamhet i Storbritannien. Idag, den 17 augusti, öppnar Goyada kontor i hjärtat av Londons "cyber village" från vilket verksamheten i Storbritannien leds. I maj inleddes Goyadas internationella expansion med att företaget startade verksamhet i München, Tyskland. Den europeiska expansion kommer att fortsätta under året till ytterligare länder. Goyada kommer att fokusera verksamheten i Storbritannien på sina tjänster för mobil marknadsföring - Goyada Marketing Toolkit och tjänsten YadaFuel, där kontantkort kan fyllas på via Internet. - Goyada ser den brittiska marknaden som en av de viktigaste i Europa vad gäller mobil marknadsföring och m-commerce. Storbritannien är Europas näst största marknad vad gäller SMS-kommunikation. I maj i år skickades över 400 miljoner SMS-meddelanden vilket är att jämföra med april 1999 då 100 miljoner SMS-utskick gjordes. Den kraftiga utvecklingen passar Goyadas portfölj av SMS- tjänster för marknadsföring och kommunikation som hand i handsken, säger Anders Olsson VD på Goyada. Storbritannien är den tredje största marknaden i Europa med drygt 30 miljoner mobiltelefonabonnenter vilket är omkring 52 procent av befolkningen. - Vi märker redan nu en stor efterfrågan på våra tjänster både från konsumenter och företag. Idag finns få mobila tjänster och därför räknar Goyada med att bli en ledande aktör på den brittiska marknaden. Under året kommer vi ingå avtal med ledande mobiloperatörer och strategiska innehålls- och tjänsteleverantörer i flera europeiska länder, säger Anders Olsson. Även om fokus läggs på Goyada Marketing Toolkit kommer Goyadas samtliga tjänster finnas tillgängliga på den brittiska marknaden. Goyadas tjänster i Storbritannien är operatörsoberoende och kan alltså brukas av samtliga mobiltelefonanvändare oberoende av vilken operatör man är ansluten till. I slutet av juli genomförde Goyada en andra emission på 110 miljoner SEK, under ledning av japanska investmentbanken Nomuras dotterbolag i London. Andra investerare som deltog i emissionen var Internet Ventures, Danmark, TD Capital, Storbritannien, Broadband Capital, Schweiz, BG Media och Riverside Management Group, USA, samt Speed Ventures För ytterligare information kontakta: Anders Olsson, VD Goyada, 08-555 172 00, 070-734 84 57 E-post: anders.olsson@goyada.com Simon Partridge, Business Development Manager Storbritannien, +44 (0) 207 864 4291 E-post: simon.partridge@goyada.com Besök gärna: www.goyada.com/corp/press.html Goyada är ett svenskt wirelessföretag som tillhandahåller tjänster för mobil marknadsföring och m-commerce mot konsumenter och företag. Företaget är ledande på den svenska marknaden och var först med att använda mobiltelefonen som marknadsföringsinstrument. Goyada grundades i juni 1998 och har idag 51 medarbetare, representerade i Sverige, Storbritannien och Tyskland. Goyada ägs av bland andra Speed Ventures, Nomura, Internet Ventures och TD Capital. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/17/20000817BIT00640/bit0002.pdf

Dokument & länkar