Östen Mäkitalo ny styrelseledamot i Goyada

Östen Mäkitalo ny styrelseledamot i Goyada En av mobiltelefonins absoluta förgrundsgestalter, Östen Mäkitalo, har valts in som ny styrelseledamot i det svenska wirelessföretaget Goyada AB. Östen Mäkitalo, som är en av dem som betytt mest för utvecklingen av mobiltelefonin, har bland annat lett arbetet med att utveckla NMT- och GSM-systemen. Goyada AB utvecklar och tillhandahåller tjänster för mobiltelefonanvändare. Östen Mäkitalo valdes in i Goyada ABs styrelse vid en extra bolagsstämma den 8 mars. Östen Mäkitalo är idag teknisk direktör på Telia med titeln Senior Vice President. - Det kommer att bli mycket spännande att delta i utvecklandet av Goyada AB. Redan idag erbjuder man flera tjänster som är helt unika. Goyada AB kommer att vara väl rustade när nya tekniker slår igenom på marknaden, säger Östen Mäkitalo. - Vi är mycket glada att Östen Mäkitalo accepterat att ingå i Goyada ABs styrelse. Med sin bakgrund och sin oerhört gedigna kompetens kommer han att vara en mycket stor tillgång i det visionära arbetet med utvecklandet av tjänster för mobiltelefonanvändare. I och med Östen Mäkitalos engagemang har styrelsen nu den sammansättning, med kompetenser inom konsumentfrågor, management och teknik vi hela tiden eftersträvat, säger Jan Gapinski, styrelseordförande i Goyada AB. Östen Mäkitalo är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Teknologie doktor vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Östen Mäkitalo har bland annat varit med och utvecklat: MBS - Tekniken för personsökare. NMT - Tekniken togs i drift 1981 under namnet NMT 450. NMT innebar genombrottet för mobiltelefonin i Norden. GSM - Digital mobiltelefoni. Introducerades 1992. HDTV - Digital högupplösnings-tv. Bilder och ljud överförs digitalt vilket ger betydligt bättre ljud och bild. RDS - Sökningssystem för radio. System som automatiskt ställer in kanal efter det sändningsområde man befinner sig inom. Finns i princip i alla nyare bilradiomodeller. Dualband - Ett genombrott inom GSM-tekniken. Telefonen skiftar mellan olika system beroende på var man befinner sig. Övriga styrelseledamöter i Goyada AB är ordförande Jan Gapinski, VD Speed Ventures, Bengt Bergström, Nordic Principal Communications Sector Consulting Group IBM Svenska AB, Jörgen Wennberg, Director Consumer Strategy. ICA Handlarnas AB, Bo Albertson, Marketing Director. Information & Event, Marketing & Communications. Ericsson Mobile Communications Consumer Products. Goyada AB lanserade den 2 mars sin unika Internetportal, Goyada.com, för mobiltelefoni med ett flertal patentsökta tjänster. En av dessa tjänster, patentsökta Yadaprice, är en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att jämför priset på CD-skivor i butik med priserna hos Internetbutikerna. För ytterligare information kontakta: Jan Gapinski, styrelseordförande Goyada AB, VD Speed Ventures, 08-54 54 23 23, 0708-42 52 92 Östen Mäkitalo, 070-595 77 30 E-post: jan.gapinski@goyada.com Besök gärna www.goyada.com, eller www.speedventures.com Goyada utvecklar och tillhandahåller tjänster för mobiltelefonanvändare. Tjänster anpassade både för Internet och det mobila telenätet, s k wirelesstjänster. Goyada grundades i juni 1998 och har idag 20 medarbetare. Goyada ägs bland annat av företagets personal och Speed Ventures. Speed Ventures affärsidé är att starta och investera i nya företag med verksamheter relaterade till Internet och mobilt Internet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar