Extra bolagsstämma i Grade Learning Solutions AB

Extra bolagsstämma i Grade Learning Solutions AB Styrelsen i Grade kallar till extra bolagsstämma för att fatta beslut om val av styrelseledamöter och om bemyndigande för styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6.300.000 aktier av serie B. Bolagsstämman hålls den 5 februari 2001 klockan 17.00 på Grade Learning Solutions huvudkontor på Kronoborgsgränd 21 i Kista, Stockholm. Kallelsen finns att tillgå på Grades hemsida [www.grade.com] och styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängligt på Grades huvudkontor. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA: Arne Andersson, vd för Grade Learning Solutions AB Tel 08-633 12 00, e-post arne.andersson@grade.com Om Grade Learning Solutions AB Grade är ett e-learningföretag som erbjuder företag Internet-baserade IT- lösningar och tjänster för effektivare knowledge management och kompetensutveckling. De två affärsområdena är System och Content (kursinnehåll). Basen i företagets e-learningutbud är systemlösningen Maestro som i maj 2000 utsågs till vinnare i Microsofts tävling MCSP Challenge. Företaget har ett 40-tal anställda med kontor i Sverige och Norge. Kundbasen består av stora företag och organisationer såsom Ericsson, ICA, Skandia med flera. Försäljningen sker i första hand på den nordiska marknaden men företaget avser att expandera inom Europa. Bland de större ägarna kan nämnas vd Arne Andersson, Atle Företagskapital och Core Ventures. Grades styrelse har beslutat att ansöka om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se: www.grade.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT01070/bit0002.pdf

Dokument & länkar