Grade lanserar en ny generation produkter för e-learning

Grade lanserar en ny generation produkter för e-learning E-learningföretaget Grade Learning Solutions släpper i dagarna en ny version av sin systemlösning Maestro. Samtidigt presenterar företaget Composer Suite som är en helt ny generation av kursutvecklingsverktyg för e-utbildning. Dessa ska ta upp kampen med framför allt de ledande amerikanska utvecklingsverktyg som finns på marknaden. Composer Suite innefattar en serie utvecklingsverktyg som gör det möjligt för utbildningsansvariga och producenter av kursinnehåll att snabbt och enkelt ta fram digitalt utbildningsmaterial. Avancerade simuleringar kan göras utan föregående programmeringskunskaper. Det färdiga kursinnehållet blir därefter tillgängligt för användning i en webbaserad miljö. - Composer Suite är en utmanare till andra utvecklingsverktyg på marknaden. Enkelheten och strukturen gör det möjligt för företag att ta fram kursinnehåll både snabbare och billigare. I dagsläget finns det, så vitt vi vet, inte någon motsvarighet till t.ex. modulen Composer LearnCam. Den används för snabbutveckling av interaktivt utbildningsmaterial med möjlighet att göra utvecklingen online, säger Arne Andersson, vd på Grade. Grades systemlösning Maestro lanserades under hösten 2000 och utsågs bland annat till vinnare i Microsofts tävling MCSP Challenge. Den nya versionen Maestro 2.0 ger helt nya möjligheter och innefattar ett antal moduler som tillsammans bildar ett integrerat kompetenssystem. Till exempel kan användarna utbyta information med hjälp av videokonferenser och chat på ett bättre och enklare sätt. Ny teknik och nya funktioner som stödjer själva administrationen av kompetensutvecklings- och utbildningsverksamheten har också tillkommit. Med hjälp av modulen Ensemble kan medarbetare i organisationen få en total översikt över allt från utvecklingsplaner och statistik till analyser och debitering. - Intresset är mycket stort från företag och organisationer. Vi har slutit avtal med en rad företag som kommer att utbilda sin personal med hjälp av Maestro och Composer Suite. Lanseringen ger oss också en väsentligt förstärkt position i vår fortsatta expansion på den europeiska marknaden, säger Arne Andersson. Grade har nyligen genomfört en nyemission och styrelsen har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på OM Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information, vänligen kontakta: Arne Andersson, vd för Grade Learning Solutions AB Tel: 08-633 12 00 Mobil: 073-986 64 34 e-mail: arne.andersson@grade.com Om Grade Learning Solutions AB Grade är ett e-learningföretag som erbjuder företag Internet-baserade IT- lösningar och tjänster för effektivare knowledge management och kompetensutveckling. Basen i företagets e-learningutbud är systemlösningen Maestro och utvecklingsverktyget Composer Suite. Maestro utsågs i maj 2000 till vinnare i Microsofts tävling MCSP Challenge. Grade har ett 40-tal anställda med kontor i Sverige och Norge. Kundbasen består av stora företag och organisationer såsom Ericsson, ICA, Skandia, AstraZeneca, Dataföreningen med flera. Försäljningen sker i första hand på den nordiska marknaden men företaget avser att expandera inom Europa. Bland de större ägarna kan nämnas vd Arne Andersson, Atle Företagskapital och Core Ventures. Grades styrelse har beslutat att ansöka om en notering av bolagets aktie på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se: www.grade.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT00460/bit0001.pdf

Dokument & länkar