Kommuniké från extra bolagsstämma i Grade

Kommuniké från extra bolagsstämma i Grade Grade Learning Solutions AB höll igår, 5 februari 2001, extra bolagsstämma. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga Grades styrelse att fatta beslut om nyemission. Vid denna extra bolagsstämma valdes även två nya ledamöter in i styrelsen. De två nya ledamöterna är Christer Elmehagen, VD AMF Pension, som ersätter Arvid Gjösäter och Franco Fedeli, VD Core Ventures, som ersätter Leif Brundell, som blir suppleant. Stämman beslutade att låta bemyndiga Grades styrelse att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 6.300.000 aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt till teckning och emissions-kursen skall vara marknadsmässigt beräknad. Skälen till frångående av aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå en nödvändig ägarspridning inför den planerade noteringen av bolagets aktie vid OM Stockholmsbörsens O-lista samt att stärka bolagets finansiella ställning. Gårdagens bemyndigande, tillsammans med tidigare erhållet bemyndigande, ger Grade möjlighet att genom nyemission utge högst 9.945.000 aktier av serie B, fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsens fullständiga förslag som stämman fattade beslut om, samt de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt hos bolaget på adress Kronborgsgränd 21, 2 tr, Kista fr.o.m. den 29 januari. Kopior av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För ytterligare information vänligen kontakta: Arne Andersson, VD för Grade Learning Solutions AB Tel: 08-633 12 00, e-mail arne.andersson@grade.com Om Grade Learning Solutions AB Grade är ett e-learningföretag som erbjuder företag Internet-baserade IT- lösningar och tjänster för effektivare knowledge management och kompetensutveckling. De två affärsområdena är System och Content (kursinnehåll). Basen i företagets e-learningutbud är systemlösningen Maestro som i maj 2000 utsågs till vinnare i Microsofts tävling MCSP Challenge. Företaget har ett 40-tal anställda med kontor i Sverige och Norge. Kundbasen består av stora företag och organisationer såsom Ericsson, ICA, Skandia, Dataföreningen i Sverige med flera. Försäljningen sker i första hand på den nordiska marknaden men företaget avser att expandera inom Europa. Bland de större ägarna kan nämnas vd Arne Andersson, Atle Företagskapital och Core Ventures AB. Grades styrelse har beslutat att ansöka om notering på OM-Stockholmsbörsens O-lista. För mer information se: www.grade.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/07/20010207BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar