Gradientech publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

Gradientechs årsredovisning för 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida.

Gradientech AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på företagets hemsida gradientech.se/investerare-sv/finansiella-rapporter.

Om Gradientech
Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar vårdkostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se.