Hilja Ibert och Nedal Safwat nya styrelseledamöter i Gradientech

Report this content

Diagnostikföretaget Gradientech tillkännager idag utnämningen av Dr Hilja Ibert och Dr Nedal Safwat till nya ledamöter i Gradientechs styrelse, valda vid årsstämman den 9 maj 2023. Efter de nya utnämningarna består styrelsen av sex ledamöter.

Dr Hilja Ibert har mer än 30 års erfarenhet inom klinisk diagnostik med bakgrund på internationella företag som Hologic, Becton Dickinson och bioMérieux. Hon har bland annat haft positioner som Vice President och General Manager inom affärsområden som Diagnostic systems och Bioscience. Dr Hilja Ibert är för närvarande vd för Gentian Diagnostics, ett norskt börsnoterat företag med produkter på den internationella immundiagnostikmarknaden.

”Jag känner mig hedrad över att ha blivit utvald att bli en del av Gradientechs styrelse. Gradientechs innovativa produkter adresserar verkligen tydliga behov på marknaden för klinisk diagnostik och jag ser fram emot att vara med och stödja det begåvade teamet på Gradientech under denna spännande fas för företaget,” säger Dr Hilja Ibert.

Dr Nedal Safwat är för närvarande Vice President and Head of Molecular Diagnostics North America på Qiagen, ett globalt ledande företag inom molekylärdiagnostik. Innan sin nuvarande roll har Dr Nedal Safwat arbetat mer än 15 år inom klinisk diagnostik, specifikt på bioMérieux i kommersiella roller inom affärsområden som inkluderade produkter för bakterieidentifiering, antibiotikaresistenstestning och sepsisdetektion.

Ted Elvhage och Simon Turner ställde inte upp för omval vid Gradientechs årsstämma. Ted Elvhage har varit styrelseledamot sedan 2014 och Simon Turner sedan 2020.

”Vi är glada över att välkomna Hilja Ibert och Nedal Safwat till Gradientechs styrelse”, säger styrelseordförande Gisela Sitbon. ”Deras omfattande kommersiella erfarenhet från den globala kliniska mikrobiologi-marknaden, i kombination med djup teknisk kunskap inom produkter för antibiotikaresistenstestning, kommer att vara ovärderlig för Gradientech när vi nu växer vår verksamhet och förbereder kliniska studier i USA. Jag vill samtidigt tacka Ted Elvhage och Simon Turner för deras hängivna arbete under många år i Gradientechs styrelse.”

För mer information vänligen kontakta:
Sara Thorslund, PhD, vd Gradientech

Telefon: +46 736 29 35 80

sara.thorslund@gradientech.se

 

 

Om Gradientech

Gradientech är ledande inom ultrasnabb testning av antibiotikaresistens. Vi utvecklar nästa generations diagnostik inom infektionsmedicin. Vår produkt QuickMIC® gör att patienter med sepsis snabbt kan få specifik guidning till rätt antibiotika i rätt dos. Det räddar liv, minskar sjukvårdskostnader och begränsar utbredningen av antibiotikaresistens – ett av vår tids största globala hälsohot. Gradientech har sitt huvudkontor i Uppsala. För mer information besök gärna www.gradientech.se

Prenumerera

Media

Media