GRANGEX tar viktigt steg mot framtida produktion i Dannemoragruvan

Report this content

NGM-listade Grängesberg Exploration Holding AB GRANGEX tar ytterligare ett viktigt steg mot att starta produktion i Dannemoragruvan, då bolaget har utsett det internationella konsultbolaget Golder Associates Ireland till studieledare för att göra det andra steget i genomförbarhetsstudien för Dannemoragruvans återstart.

Uppdragsavtalet med Golder Associates är ett viktigt steg och ingår i genomförbarhetsstudien för att kunna återstarta av Dannemoragruvan - en s.k. pre feasibility-studie enligt den australiensiska standarden JORC 2012.

”Resultatet i scoping-studien visade på den verkliga potentialen för Dannemoragruvan. Vi har för första gången visat att det är möjligt att framställa järnmalm i världsklass i Dannemora, vilket gör gruvan relevant igen. Genom detta andra steg i genomförbarhetsstudien tar vi ett viktigt steg för att förverkliga vårt mål att bli en framtida leverantör och därmed delta i den strukturomvandlingen mot hållbar stålframställning som pågår inom den europeiska stålindustrin”, säger Christer Lindqvist, VD GRANGEX.

I slutet av maj presenterades resultaten från scoping-studien som bland annat visade på:

  1. Att det är teknisk och ekonomiskt möjligt att baserat på beprövad teknik framställa ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat med 67,9% järnhalt, vilket är i världsklass.
  2. Att investeringskostnaden till driftstart uppskattas till USD 116 miljoner och produktionskostnaden fritt Hargs Hamn (FOB) uppskattas till USD ca 52,3/ton färdig produkt.

Golder kommer som oberoende konsult och som en fortsättning på arbetet med scoping-studien att granska och sammanställa de kompletterande studier och processtester som nu inletts av bolagets projektgrupp för att fördjupa de tekniska och ekonomiska underlagen.

Studien beräknas kunna presenteras under det fjärde kvartalet 2021.

KONTAKTPERSON

Christer Lindqvist, VD, tel. +46 70 591 04 83

Denna information är sådan information som Grängesberg Exploration Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021‑08-16 klockan 08.15.

OM GRÄNGESBERG EXPLORATION HOLDING AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en ny koncern som bildats för att utreda förutsättningarna för utvinning av apatit och järnmalm. Bolagets affärsidé är att utnyttja befintlig infrastruktur och anläggningar kombinerad med modern anrikningsteknologi, prospektera och utveckla högkvalitativa apatit och järnmalmsförekomster.
Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0007789417
FISN-kod: GRANGESBER/SH
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

För mer information https://grangesbergexploration.se/

Prenumerera

Dokument & länkar