Planerat handelsstopp på torsdag den 22 juni 2023

Report this content

GRANGEX har tillsammans med NGM Nordic SME kommit överens om att handelsstoppa bolagets aktie GRANGX med ISIN SE0018014243 under torsdagen den 22 juni 2023 fram till dess GRANGEX offentliggjort Mark- och Miljödomstolen vid Nacka tingsrätts dom avseende återöppnandet av Dannemoragruvan, vilken beräknas komma under torsdagen efter kl 14.00. Handelsstoppet sker i syfte att alla på marknaden ska kunna handla med samma information då GRANGEX inte styr över Mark- och Miljödomstolens informationsgivning.

Kontaktperson

Paul Johnsson, CFO, +46 70 77769 76

Om GRANGEX AB (publ)

Grängesberg Exploration Holding AB (publ) är en koncern som utreder förutsättningarna för hållbar utvinning av identifierade mineralprojekt. Bolagets affärsidé är att, i första hand prospektera och utveckla hållbara och högkvalitativa apatit- och järnmalmsförekomster och bli en hållbar råvaruleverantör till europeisk industri i den pågående klimatomställningen. GRANGEX avser att Dannemoragruvan vid driftstart blir den första koldioxidfria järnmalmsgruvan, samt att projektet GRANGEX Apatit i Grängesberg ska bli den första fossilfria producenten av apatit.

Bolagets aktie (GRANGX) är föremål för handel på NGM Nordic SME.
ISIN-kod: SE0018014243
Instrument-ID: 9XX
Legal Entity Identifier (LEI) nummer: 549300MZ7HL7X6AXMC13.

grangex.se

Prenumerera

Dokument & länkar