Bokslutskommuniké år 2002

Bokslutskommuniké år 2002 * Faktureringen ökade med 34 procent till 3.391 (2.538) MSEK. Ökningen beror på enheter som tillkommit under året. * Resultatet före skatt uppgick till 701 (721) MSEK, i nivå med föregående år. * Resultatet efter skatt motsvarar en vinst per aktie om 7:50 (10:80) SEK, vilket är en minskning med 3:30 SEK/aktie. Minskningen beror på att ingen skatt i praktiken betalades för år 2001. * Styrelsen föreslår att 4:00 (5:50, varav bonus 2:00) SEK per aktie utdelas till aktieägarna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00680/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00680/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar