Delårsrapport januari-mars 2003

Delårsrapport januari-mars 2003 · Intäkterna ökade med 28 procent, främst som följd av vinterns höga elpriser. · Resultatet förbättrades med 4 procent till 271 MSEK. · Resultatförbättringen är 15 procent om hänsyn inte tas till de engångsposter om 25 MSEK som ingick i fjolårsresultatet. · Produktionen i koncernens vattenkraftverk blev väsentligt lägre än normalt som följd av den torra sommaren och hösten i fjol. · Vinterns höga elpriser uppvägde den lägre produktionen av vattenkraft. · Fjärrvärmerörelsen i Nordmaling har sålts till Sydkraft Värme AB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01000/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01000/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar