Graninge säljer Scaninge till SCA

Graninge säljer Scaninge till SCA Graninge AB avyttrar sitt återstående innehav i Scaninge till SCA. Affären omfattar 41 procent av aktiekapitalet och 50 procent av rösterna. Köpeskillingen uppgår till 4,9 MSEK. Affären har ingen resultateffekt i Graninge. Graninge sålde sin Skog & Trä-rörelse år 2000 till Scaninge. I försäljningen ingick bl a 240.000 hektar skogsmark. Affären påverkade resultatet för åren 2000 och 2001, det senare året genom att Graninges resultat i praktiken inte skattebelastades. För Graninges aktieägare har försäljningen till Scaninge totalt inbringat 2,4 miljarder kronor. För ytterligare frågor: Lars Enslöf, Graninges koncernchef, 08-753 5000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/19/20031219BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar