Graninge sänker avgiften för elcertifikaten

Graninge sänker avgiften för elcertifikaten Graninge Energimarknad AB sänker den avgift som kommer att tas ut av alla elkunder för de nya elcertifikaten. Sänkningen blir 0,2 öre/kWh (exklusive moms) jämfört med den tidigare aviserade avgiftsnivån. Graninges elkunder kommer därmed att få betala 1,88 öre/kWh exklusive moms och 2,35 öre/kWh inklusive moms. -- Sänkningen görs sedan vi nu handlat upp erforderliga certifikat för resten av år 2003, och därmed har bättre grepp om kostnadsbilden, säger Lars Molde, VD i Graninge Energimarknad. Införandet av den nya avgiften beslutades av riksdagen i början av april. Avgiften kommer att tas ut fr o m 1 maj i år på all elkonsumtion. Syftet med avgiften för s k elcertifikat är att stimulera och öka andelen el producerad med hjälp av förnyelsebara energikällor som vind, sol, småskalig vindkraft och biobränslen. Ytterligare information: Lars Molde, VD i Graninge Energimarknad, 08-753 5024 Kalle Karlsson, Graninges informationschef, 08-753 6860 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar