Graninges bolagsstämma "Elcertifikaten är en skatt"

Graninges bolagsstämma "Elcertifikaten är en skatt" Graninges VD och koncernchef, Lars Enslöf, kunde vid tisdagens bolagsstämma i Stockholm summera ännu ett framgångsrikt år. Graninge redovisade ett av de bästa resultaten någonsin i bolagets 330-åriga historia. Dessutom fastställdes utdelningen till 4 kronor/aktie. Räknat från början av 1980-talet har utdelningen ökat med 13 procent per år, framhöll Lars Enslöf: -- I ett läge där många välrenommerade företag tvingats slopa utdelningen är det värt att notera att det bara är tre år sedan 1980 som vi inte kunnat höja utdelningen - nämligen 1996, 1998 och 1999. Av de nämnda åren var för övrigt år 1996 ett torrår. Med bolagets starka finanser i botten signalerade Lars Enslöf en stark tro på framtiden och möjligheterna till fortsatt expansion. Graninges koncernchef kommenterade även de nya elcertifikaten, som riksdagen beslöt om i början av april och som kommer att drabba alla elkunder: -- Syftet är att stimulera användningen av förnyelsebar el så att andelen ökar med 10 TWh till år 2010. Det handlar om vindkraft, sol, biobränslen och småskalig vattenkraft. Tidigare låg bidraget till förnyelsebar elproduktion som en post i statsbudgeten. Nu skall detta överföras på alla elkonsumenter som skall betala en av regeringen fastställd kvotavgift. Genom att skapa en handel för elcertifikaten räknar lagstiftaren med att konkurrensen skall ge så låga avgifter som möjligt. -- Certifikaten är egentligen inget annat än en skatt. Ser man dem också som en sådan, kan det konstateras att med certifikaten har elskatten sedan 1996 ökat från 10 öre per kWh till 25 öre per kWh, med andra ord med en faktor 2,5. Vi vet dessutom att skattesystemet ständigt ändras. Vem vågar investera i förnyelsebar energi utan att veta att certifikatssystemet inte ändras under de 10-20 år som behövs för att skriva av anläggningen. Följande ledamöter utsågs av bolagsstämman till styrelse i Graninge AB (publ): Bo Rydin, Werner Brinker, Mats Cederholm, Lars Enslöf, Anders Nordin och Christina Strandman Ullrich (samtliga omvalda) samt nyval av Robert Diethrich och Philippe Roblique. Till suppleant nyvaldes Marc Regnard. Ytterligare information: Kalle Karlsson, Graninges informationschef, 070-683 43 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar