Resultatet första halvåret 2003 - 16 procent bättre än i fjol

Resultatet första halvåret 2003 16 procent bättre än i fjol Resultatet före skatt perioden januari - juni uppgick preliminärt till 453 (389) MSEK, vilket är 16 procent bättre än motsvarande period i fjol. För helåret beräknas resultatet bli drygt 10 procent bättre än 2002 förutsatt normala tillrinningar under resten av året. Vårfloden var svag och sommaren har inletts med mycket låga tillrinningar till magasinen. Fullständig rapport kommer att publiceras den 22 augusti 2003. Ytterligare information: Lars Enslöf, VD Graninge AB, 08-753 50 04, 070-593 15 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar