Insamlingsgala i SVT fällt för otillbörligt gynnande

Granskningsnämnden har fällt vinstpresentationer av bilar i tv-sändningen av en insamlingsgala i SVT

I insamlingsgalan Tillsammans för världens barn kunde tittarna ringa in och skänka pengar samtidigt som de hade chans att vinna olika bilar under programmets gång. Granskningsnämnden ansåg att presentatörens beskrivning av bilvinsterna innehöll flera värderande omdömen som gick utöver vad som var motiverat av ett informations- och underhållningsintresse. Nämnden fann att programmet därmed stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande och beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten att SVT ska betala 100 000 kronor i särskild avgift för överträdelsen.

Övriga beslut

Nämnden friade men kritiserade programledaruttalanden i Ring P1 (12/02755). Nämnden friade också ett programledaruttalande i SR:s P4 Extra (13/00495), Humorhimlen Lab med skämt om rullstolsburna (13/00297), SVT:s Uppdrag granskning om barnfattigdom (beslut 13/00184), Tvärsnytt om mobbning på Internet (13/00782) samt Rapport om kartellbildning i flyttbranschen (13/00840).

Besluten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats, www.mrtv.se/Sok-arende/Granskning/

För mer information kontakta;
Anna Dingertz, tillsynsavdelningen
08-580 070 18

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna.