SR fällt för osaklig programserie om vaccinet Gardasil

Report this content

Granskningsnämnden ansåg att en serie inslag i P3 Nyhetsguiden om vaccinet Gardasils biverkningar var osakliga. Inslagen fälldes då nämnden ansåg att Sveriges Radio inte kunnat visa att biverkningarna faktiskt berodde på vaccinet. Ytterligare två inslag i Sveriges Radio fälldes samt ett i TV4.

P3 Nyhetsguiden gjorde en serie kritiskt granskande inslag om vaccinet Gardasil. I inslagen intervjuades en 17-årig flicka som berättade att hon fått biverkningar i form av skakningar och svimningar av vaccinet. Vid upprepade tillfällen påstod programledarna att flickans skakningar och svimningar berodde på att hon vaccinerat sig och stora delar av programserien byggde på detta fall. Nämnden ansåg att SR inte visat att biverkningarna faktiskt berodde på vaccinet och fällde därför P3 Nyhetsguiden för osaklighet. Nämnden konstaterade även att SR rättat andra osakligheter i rapporteringen, men att rättelsen i ett avseende gjordes för sent (beslut 12/01750 m.fl.).

Osakligt inslag om hot på Pridefestivalen

Ett inslag i P3 Nyheter handlade om säkerheten på Pridefestivalen. Nämnden kunde inte finna att SR hade grund för sitt påstående om att SDU-representanter trängt sig in och hotat deltagarna i en workshop, och ansåg att inslaget stred mot kravet på saklighet. (beslut 12/01569 m.fl.).

Programledare tog ställning

I inslaget som gick under rubriken Salongen i Sveriges Radio P4 Radio Stockholm samtalade programledaren med inbjudna gäster. Nämnden ansåg att programledaren gjorde uttalanden om Sverigedemokraterna som innebar att hon tog ställning på ett sätt som inte är förenligt med rollen som företrädare för SR. (Inslaget stred därför mot kravet på opartiskhet beslut 12/02223).

Nämnden fällde även inslag i TV4 Nyheterna Luleå för osaklighet och intrång i privatlivet (beslut 12/01695).

Nämnden friade två inslag i Aktuellt om konflikten i Syrien (beslut 12/01630 m.fl.) samt ett inslag om kakbak i SVT:s barnprogram Philofix (beslut 12/02125).

Besluten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats, www.radioochtv.se/sok-arende/granskning/

För mer information kontakta:
Maria Bergerlind, 08-580 070 17

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna.

Taggar: