Grant Thornton kartlägger företagsaffärerna 2010: Stark återhämtning för affärer företag emellan.

Grant Thorntons corporate financeavdelning har kartlagt de svenska företags­transaktionerna 2010. Rapporten Grant Thornton Dealtracker, som omfattar 568 företagsaffärer, visar att transaktionsmarknaden ökade med nästan 20 procent mellan 2009 och 2010. Ökningen mellan åren stod i princip företagen ensamma om, då bolagsförvärv företag emellan ökade med 86 transaktioner, medan direkta förvärv av riskkapitalbolag ökade med bara fyra stycken.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton kallar 2010 ”företagens år” vad gäller företagsförvärv. Under 2009 fokuserade istället företagen på interna frågor medan riskkapitalbolagen dominerade förvärvsmarknaden i större utsträckning. Med starka balansräkningar och med finanskrisen bakom sig återvände företagen under 2010 till förvärvsmarknaden, vilket avspeglas i rapporten.

Små- och medelstora företag dominerar statistiken

90 procent av bolagen som köptes 2010 omsatte mindre än 500 miljoner kronor och bara fem procent av affärerna avsåg uppköpsobjekt med en omsättning överstigande en miljard. Grant Thorntons analys är att den låga andelen större affärer beror på att det även under 2010 har varit svårt att hitta finansieringslösningar för dessa.

- Transaktionsmarknaden under 2010 dominerades helt av små- och medelstora företag med över 500 affärer, säger Robert Nordahl, ansvarig för avdelningen transaktionsrådgivning på Grant Thorntons corporate finance-avdelning. Robert påpekar också att familjeföretag varit förekommande bland förvärven i och med att många sådana företag nu står inför ett generationsskifte.

Största affärerna 2010

Den största företagsaffären sett till köpeskilling under 2010 var när Nordic Capital köpte upp Munters AB. Prislapp:6,685 miljarder kronor. Ser man till omsättning hos det förvärvade bolaget var den största affären när Triton köpte Ovako Holdings AB, vars omsättning var 8 miljarder kronor.

Om kartläggningen

Kartläggningen omfattar avslutade transaktioner under 2010, där målbolaget har sitt säte i Sverige och där köparen får kontroll över bolaget (>50% ägande) samt där aktuell finansiell information finns tillgänglig tolv månader före tillkännagivandet av affären. Vissa branscher (fastighet och mineralutvinning) har undantagits. Av totalt 1007 transaktioner har 445 uteslutits på grund av något av ovanstående skäl. Källorna till transaktionerna är: Standard & Poors Capital IQ, Bureau Van Dijk's Amadeus samt Bisnodes Infotorg-databaser, samt andra offentliga dokument och pressmeddelanden.

För mer information kontakta:

Robert Nordahl, ansvarig för avd. transaktionsrådgivning på corporate finance-avdelningen

T 0708-21 70 38

E robert.nordahl@grantthornton.se

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se

www.grantthornton.se/press

På ovanstånde länk finns även rapporten Dealtracker  i sin helhet.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 900 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Dokument & länkar