Optimismen åter hos svenska företagare

Svenska företagsledare ser återigen positivt på den närmsta tolvmånadersperioden enligt revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons stora internationella undersökning som numera görs kvartalsvis i 40 länder. Uppgången i optimism är tydlig jämfört med för ett halvår sedan.

Sverige hamnar på sjuttonde plats i optimistligan som toppas av Peru när man rankar optimismen bland företagsledarna i 40 länder. I januari låg Sverige på 28:e plats och tongångarna bland de svenska företagsledarna var dystra när man såg på 2012. Idag har Sverige ett balansmått på 38 jämfört med -8 för sex månader sedan. Balansmått anger andelen positiva företagare minskat med andelen negativa. Mest deppiga företagsledare finner man i Spanien, Grekland och Nederländerna, som alla tre har gått om Japan som i flera år haft bottenplaceringen.

Positivt om jobben
Grant Thorntons undersökning visar att en högre andel svenska företagsledare nu är optimistiska om jobben. Nära hälften (49 procent) svarar att man tror att antalet anställda kommer att öka de närmsta tolv månaderna. För ett halvår sedan var andelen 36 procent och balansmåttet har gått från 20 procent till 43.
Positivt är det också om den förväntade omsättningen. Här har balansmåttet stigit från 46 till 55. (Andelen företagare som tror på ökad omsättning minskat med dem som tror på minskad.)

USAs företagare allt mer optimistiska
Glädjande i undersökningen är att se att de amerikanska företagarna nu tror på framtiden. Så sent som i januari hade USA ett balansmått på +1 och låg på plats 22 bland de 40 länder som undersökts. Idag är balansmåttet +50 och USA har klättrat till en delad elfteplats.

Om Grant Thornton-undersökningen
Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2012 insikt i åsikter och förväntningar i över 11 000 privatägda företag i hela 40 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 3000 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under maj-juni 2012. Intervjuer genomförs numera kvartalsvis med befattningshavare som CEO/vd, styrelseordförande eller annan titel på denna nivå.  I Sverige har 200 företag med 50-500 anställda intervjuats. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

För mer information kontakta:
Lisbeth Larsson, informationschef
T 0708-21 71 56, 08-563 071 56
E lisbeth.larsson@se.gt.com
www.grantthornton.se/press 

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med knappt 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag med över 31 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. Grant Thornton har 2012 för tredje året i rad högst kundnöjdhet i revisionsbranschen enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.