Bokslutskommuniké Januari - December 2000

Bokslutskommuniké Januari - December 2000 ·Resultat efter finansnetto uppgick till 39,2 MSEK (-32,3) inklusive engångsposter om 15,7 MSEK (-26,2). ·Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 7,7 SEK (-9,7). ·Graphium avyttrade under januari månad 2001 den grafiska verksamheten - koncentration sker nu på kort och kortrelaterade produkter. ·Resultatet proforma efter finansnetto, exklusive engångsposter, för Graphium Card uppgick till 32,3 MSEK. ·Styrelsen föreslår 1 kr i utdelning per aktie samt att ett återköpsprogram initieras om maximalt 10% av antalet utestående aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01040/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/22/20010222BIT01040/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Dokument & länkar