Graphium förvärvar norsk kortverksamhet

Graphium förvärvar norsk kortverksamhet Graphium, noterat på börsens O-lista, förvärvar EDB Novit AS kortverksamhet i Oslo. Förvärvet sker från den 1 juni 2000 och Graphium's affärsområde Card förstärker därmed sin ställning som Nordens största kortproducent. På den norska marknaden kommer Graphium genom förvärvet att uppnå en marknadsandel på 25% av alla bankkort som utställs i Norge. Graphium övertar EDB Novit AS produktionsaktiviteter, medarbetare samt kunder och skapar en slagkraftig gemensam verksamhet för kortproduktion i Norge. EDB Novit AS och Graphium genom affärsområdet Card har också avtalat om att gemensamt utveckla lösningar för primärt finansiella kunder som skall stärka båda parter på deras respektive marknader och samtidigt ge kunder del av EDB Novit AS och Graphium's totala kompetens. Förvärvet är en viktig del i Graphium's strategi att utveckla affärsområdet Card till att förstärka dess position som Nordens ledande kortleverantör. Genom förvärvet kommer Graphium att erhålla en betydande andel av kortmarknaden i Norge, och vara ledande i Danmark och Sverige inom området produktion av finansiella kort. Graphium omsätter ca 1.200 MSEK och är noterat på börsens O-lista i Stockholm. Affärsområde Graphium Card är Nordens ledande leverantör av kortlösningar baserat på magnetband och smarta kort. Affärsområde Card omsätter ca 600 MSEK. Graphium Card verkar inom områdena mobiltelefoni (GSM-kort), bank/finans kort, kort till lojalitets-marknaden och kort till den offentliga sektorn. Verksamheten är godkänd av Europay, MasterCard och Visa och har kontor med servicebyråverskamhet i alla de nordiska länderna. Ytterligare frågor omkring förvärvet besvaras av: Tomas Salzmann, koncernchef, Graphium, telefon 08-562 076 00 eller 073/684 45 01 eller Flemming Breinholt, VD på Graphium Card, telefon +45 40 32 23 32 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar