Rapport från ordinarie bolagsstämma i Graphium

Rapport från ordinarie bolagsstämma i Graphium Styrelse och revisorsval samt arvoden Bolagsstämman beslöt att omvälja bolagets styrelse: Johan Rapp (ordf), Rutger Barnekow, Jens Christian Lorenzen, Lars-Erik Nordell, Tommy Persson och Tomas Salzmann (VD) samt nyval av Börje Bengtsson (konsult) och Johan Magnusson (VD Zoomon AB). Beträffande revisorer valdes vid föregående års bolagsstämma revisorerna Anders Holm och Stefan Älgne och som revisorssuppleanter Johan Bæckström och Anna Landerholm Granberg för en period om fyra år, samtliga KPMG. Beslöts att till styrelseledamöterna utbetala ett arvode om 480.000 kronor. En höjning med 120.000 kronor beroende av utökning av antalet ledamöter i styrelsen. Arvodena till revisorerna skall utgå enligt särskild överenskommelse. Utdelning Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 1999. Styrelsen föreslår att Graphium Card utdelas år 2001 enligt Lex ASEA modellen Vid stämman informerade koncern-VD Tomas Salzmann om att styrelsen för Graphium har beslutat att under förutsättning att de strukturella åtgärder som genomförts inom koncernen under 1998 och 1999 får full effekt under 2000 föreslå den ordinarie bolagsstämman 2001 att koncernen delas i en kortverksamhet och en grafisk verksamhet. Delning föreslås ske genom att kortverksamheten delas ut till aktieägarna enligt Lex ASEA och att det samtidigt genomförs nyemission för att möjliggöra en fortsatt expansion inom kortverksamheten. Denna information har den 3 maj även delgivits i separat pressmeddelande samt delårsrapport. Övrig information VD informerade om att den budgeterade omsättningen för Graphium-koncernen år 2000 uppgår till cirka 1200 MSEK varav Graphium Card står för 49 procent, Graphium Print & Distribution 21 procent samt Graphium Information 30 procent. Graphium Cards framtida utveckling kommer att präglas av en fortsatt mjukvaruutveckling, internationalisering och fokus på teknikskiftet från magnetband till chip. Vad det gäller telefoni satsas på en vidare utveckling av GSM genom nya applikationer och ett internationellt försäljningsbolag. Grafiska tjänster är inriktade på en ökad grad av digitalisering, ökat utbud av tjänster t ex databaser och internetbaserad produktionsuppföljning. Framtida tjänster inom information och media är internetbaserade kunskapsdatabaser, total entreprenör för ekonomisk information samt ett breddat innehåll i varumärken. Stockholm 4 maj 2000 Graphium AB Styrelsen ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01310/bit0002.pdf

Dokument & länkar