Sparebankkort AS i Norge flyttar all kortproduktion till Graphium

Sparebankkort AS i Norge flyttar all kortproduktion till Graphium Sparebankkort AS i Norge har valt Graphium som samarbetspartner för sin framtida kortproduktion som gäller debet-, kredit- och betalningskort. Graphium har med detta avtal förstärkt sin position inom bankkortsegmentet i Norge och får med ordern från Sparebankkort AS en marknadsandel på ca 40%. Graphium med affärsområde Card är marknadsledande i Danmark och Sverige och får med den nya ordern en betydande andel av den norska marknaden inom området finansiella kort. Avtalet omfattar kortproduktion och personalisering med tillhörande tjänster och produkter. Kortproduktionen kommer gradvis, senast 2001-03- 01, vara överförd till Graphium. Totalt medför avtalet produktion för 110 banker med 280 produktvarianter. Sparebankkort AS har den mest omfattande kortstocken inom finansiella kortprodukter med totalt ca 1,5 miljoner kort, dessutom nästan 50% av samtliga VISA-kort utställda i Norge. Sparebankkort har med sitt val av kortleverantör lagt vikt på att gruppen ingår avtal med en stark samarbetspartner i Skandinavien. Graphiums totala utbud, strategiska samarbeten och elektro-niska lösningar var avgörande för valet av ny kortleverantör. Graphiums affärsområde Card är Nordens största leverantör av kort och kortrelaterade tjänster. Graphium är "The Smart Card Company in Scandinavia". Affärsområde Card omsätter ca 600 Mkr. Graphium har bolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland som utvecklar och erbjuder framtidens kortlösningar i nära samarbete med sina kunder. Bolaget har en årlig produktionskapacitet på ca 60 miljoner smart- och magnetkort i sina anläggningar i Skandinavien. Sparebankkort AS är ett av landets ledande kortföretag och ägs av Sparebank 1 Gruppen AS och Eika Gruppen AS. Bolaget har nyligen genomfört en fusion med Sparebank 1 Kreditkort AS och framstår idag som ett av landets ledande kortföretag med totalt ca 1,5 miljoner kort. Bolaget erbjuder genom samarbete med banker och co-branding partner ett fullständigt utbud av betalnings- och kreditkort till så väl privatpersoner som företag på den norska marknaden. För ytterligare information vänligen kontakta: Tomas Salzmann, VD, Graphium koncernen, telefon: 08-562 076 00 Flemming Breinholt, VD, Graphium Card, telefon: +45 44 50 6400 Nicki Bisgaard, administrativ direktör, Sparebankkort AS, telefon: +47-23 35 73 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01160/bit0002.pdf

Dokument & länkar