Analyst Group: Aktieanalys på Greater Than - Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017

Marknaden underskattar det pågående strukturella skiftet inom försäkringsbranschen, där traditionella affärsmodeller utmanas av digitala aktörer. Greater Than har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Bolaget ingår i den nya InsurTech-vågen med potential att förändra den traditionella försäkringsbranschen. De senaste månaderna har Greater Than inlett samarbeten med flera försäkringsbolag, både i och utanför Sverige. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

Läs hela aktieanalysen på www.analystgroup.se.


2017-08-25

Avser bredda sitt nätverk av distributörer under 2017. Greater Than har ingått flera samarbeten med försäkringsaktörer, både i och utanför Sverige. I samband med redovisad Q2-rapport kommunicerar Bolaget att de avser knyta fler distributörer under andra halvan av 2017.

Gynnsam marknadstrend och starkt intresse för Greater Thans teknik. Den digitala utvecklingen av samhället förändrar den traditionella försäkringsbranschen och flera institut, t.ex. McKinsey, Accenture m.fl., menar att försäkringsbolag snabbt måste förändra sig. Parallellt ökar intresset för InsurTech där riskkapitalister globalt investerade 1,7 mdUSD 2016.

Adresserar en marknad med miljontals potentiella användare. Med Enerfy Car Insurance adresserar Greater Than 100 miljoner potentiella användare bara i Europa. Bolaget ser även potential i USA och Kina. Redan vid en mindre marknadsandel kan Greater Than generera betydande intäkter.

En redan omfattande databas med god teknikhöjd resulterar i ett first-mover advantage. Greater Than har samlat data i över 14 år och har, enligt Bolaget, en av de största databaserna i världen med körstatistik. Den stora datamängden i kombination med god teknikhöjd ger Greater Than ett försprång mot konkurrenter. Skalbarheten i plattformen möjliggör även lansering av andra produkter, t.ex. white label-produkter och licensbaserade affärer.

En framtid med både möjligheter och utmaningar. Trots pågående förändring är den traditionella försäkringsbranschen trögrörlig, vilket på kort sikt leder till utmaningar för Bolaget. Den potentiella tillväxten kan därför ta längre tid än väntat, vilket skulle påverka Bolagets finansiella ställning.

Greater Than AB (”Greater Than” eller ”Bolaget”) är ett marknads- och teknikbolag som har utvecklat självlärande algoritmer baserade på artificiell intelligens (AI), som i kombination med olika mätmetoder skapar ett individuellt ”digitalt DNA” för bilförare. Den tekniska plattformen benämns som Enerfy, vilken möjliggör att analysera en bilförares risk, med en sådan precision att en bilförsäkring kan prissättas per strata och till förväntat skadeutfall.


--

Ansvarig analytiker: Patrik Olofsson (patrik.olofsson@analystgroup.se)

För mer information kontakta Analyst Group på info@analystgroup.se

Läs hela analysen på Analyst Groups hemsida

Analyst Group är ett av Sveriges mest snabbväxande analyshus med fokus på mindre börsbolag. Våra analytikers bevakar ett dussintal bolag på listorna AktieTorget, First North och Small Cap. Läs mer om oss på vår hemsida.


Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på Greater Than. Läsaren av innehållet kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Prenumerera

Snabbfakta

Analyst Group har publicerat en aktieanalys på Greater Than. Analytiker anser att marknaden underskattar det pågående strukturella skiftet, där försäkringsbolags traditionella affärsmodeller utmanas av digitala aktörer.
Twittra det här

Citat

Marknaden underskattar det pågående strukturella skiftet, där försäkringsbolags traditionella affärsmodeller utmanas av digitala aktörer.
Patrik Olofsson, ansvarig analytiker