Analyst Group: Mycket bra villkor i Greater Thans riktade emission

Report this content

Greater Than meddelade igår den 8 oktober 2019 att de genomfört en riktad emission om ca 27 MSEK. Investerarna är Carn Capital, Lan Invest samt Keel Capital vilka sedan tidigare är en av de större ägarna i Greater Than. Villkoren är mycket bra med intressanta tagare, menar ansvarig analytiker på Analyst Group. 

 
Läs Analyst Groups kommentar här: https://www.analystgroup.se/kommentarer/mycket-bra-villkor-i-greater-thans-riktade-emission/
 
 
Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group här: https://www.analystgroup.se/om-oss/               
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Greater Than. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.

Prenumerera