Greater Than – Halvårsrapport 2019

Report this content

Koncernen April - Juni 2019 (TSEK) 

» Nettoomsättning 4 019 (3 365) +19% 

» Rörelseresultat -6 343 (-5 696) 

» Periodens resultat före skatt -6 389 (-5 768) 

» Resultat per aktie före och efter utspädning -0,63* (-0,61)

Koncernen Januari - Juni 2019 (TSEK) 

» Nettoomsättning 7 718 (6 372) +21% 

» Rörelseresultat -10 825 (-9 065) 

» Periodens resultat före skatt -10 890 (-9 198) 

» Resultat per aktie före och efter utspädning -1,09* (-0,97) 

VD HAR ORDET

Nu digitaliserar försäkringsbranschen 

Under årets andra kvartal har antalet betalande försäkringstagare som använder vår teknologi och plattform ökat med 41% jämfört Q 1 2019. Siffror som vittnar om att allt fler stora försäkringsgivare nu på allvar tar steget mot digitalisering med vår AI baserade plattform Enerfy som bas och fler betalande kunder använder tjänsterna. 

Kärnan i vårt utbud och det som även möjliggör för nya försäkringslösningar och affärsmodeller, är vår AI tillsammans med databasen om över en halv miljard unika körsituationer, som prissätter risk i realtid ner till enskilt fordon. På toppen av befintlig aktuarie arbete ger detta en helt ny riskinsikt, vilket är centralt för att förbättra lönsamheten och en nödvändighet för alla som vill utveckla nya mobilitetstjänster, såsom bildelning, bilpooler och andra modeller som bygger på subskriptions av bilen istället för köp. Med vår världsunika AI-baserade plattform Enerfy får våra kunder/försäkringsgivare hjälp med både prissättning och prediktering på hur skadekostnaderna kommer att se ut i framtiden. Genom att få insikt av risken i realtid så har kunder minskat sitt skadeutfall med 40%. 

Under årets två första kvartal har vi drivit försäljning och utveckling i full fart. Den 7 maj lanserade vi Enerfy Global, vårt kraftfulla och digitala fullservice erbjudande, under Enerfy TechDay i Stockholm. Vårt nya erbjudande fick genast stor uppmärksamhet och stärkte vår position på nya marknader. 

Vårt täta samarbete med FIA (Federation de l‘Automotive) har också burit frukt. Under våren blev vi inbjudna till FIA:s årliga konferens i Sydafrika, där vi fick möjlighet att introducera FIA Smart Driving Challenge (FIA SDC) för över 500 beslutsfattande representanter för racing och motororganisationer över hela världen. Med oss hem fick vi över 40 starka leads. Bara några månader efter konferensen har vi tecknat avtal med motor- och racing-organisationer som nu marknadsför och rullar ut FIA SDC för sina hundratusentals medlemmar.

En lejonpart av motororganisationerna testar också vår försäkringslösning och flera planerar under hösten att erbjuda egna digitala fullserviceförsäkrings erbjudanden för sina medlemmar. Fia SDC har nu deltagare i

mer än 20 länder, däribland Singapore, Nya Zeeland, Frankrike, Irland och Tyskland. Förutom nya intäktsströmmar ser vi också andra effekter av FIA SDC. Redan nu ser vi att deltagarna i FIA SDC har minskat risken för olyckor med 30%, vilket måste ses som ett fantastiskt resultat i det globala arbetet för en säkrare vägmiljö och minskning av CO2 utsläpp. 

Vi har idag ett produkterbjudande i världsklass som bygger på Deep Machine Learning och en helt unik AI som med 99,98% noggrannhet förutsäger skadefrekvens i realtid per bil/förare. Vårt team består av kompetenta och drivna medarbetare, som gör ett fantastiskt jobb varje dag. Vi har engagerade aktieägare och nytänkande kunder som får oss lägga ribban högre vilket fått oss att bli en tydlig aktör på den globala insurtech sfären och rustade för att hantera stora volymer och kunder. 

Liselott Johansson

Verkställande Direktör

Stockholm den 22 augusti, 2019

Frågor besvaras av:

Liselott Johansson, Verkställande Direktör Tel: +46 706 542 058
E-mail: liselott.johansson@greaterthan.eu

www.greaterthan.eu, www.enerfy.se

Länk till rapport: https://greaterthan.eu/investor-relations/finansiella-rapporter/

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskepp, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.sewww.greaterthan.eu

Viktig information
Denna information är sådan information som Greater Than är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 Augusti 2019 kl. 09:10CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Under årets andra kvartal har antalet betalande försäkringstagare som använder vår teknologi och plattform ökat med 41% jämfört Q 1 2019. Siffror som vittnar om att allt fler stora försäkringsgivare nu på allvar tar steget mot digitalisering med vår AI baserade plattform Enerfy som bas och fler betalande kunder använder tjänsterna.
Liselott Johansson, VD Greater Than