Greater Than förstärker styrelsen, nominerar erfarna experter med fokus på expansion

Report this content

De tre största aktieägarna i Greater Than föreslår Clare Melford, Tim Flagg och Johan Bendz som nya styrelsemedlemmar i Greater Than. Samtidigt föreslås Fredrik Rosencrantz att ta över som ordförande då Lars Berg har för avsikt att lämna styrelsen

Aktieägare som representerar cirka 62% av alla aktier och röster i Greater Than föreslår att Johan Bendz, Tim Flagg och Clare Melford väljs som nya styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mot bakgrund av aktieägarnas förslag avser styrelsen att kalla till extra bolagsstämma inom kort. Samtidigt meddelar Lars Berg att han lämnar styrelsen och avgår från sin roll som ordförande i bolagets styrelse i samband med den extra bolagsstämman. Samma aktieägargrupp föreslår att Fredrik Rosencrantz tar över uppdraget som styrelseordförande efter Lars Berg.

Gruppen som presenterar förslaget har bedömt att de föreslagna styrelseledamöterna kommer att komplettera Greater Than's styrelse med ny global branschkunskap och lång erfarenhet av organisk tillväxt och internationell expansion, vilket tillför styrelsen unika, värdefulla perspektiv och ökat fokus i den övergripande strategi framåt.

Förslaget innebär i korthet att styrelsen kommer att bestå av sju ledamöter utan suppleanter.

Fredrik Rosencrantz som har varit strategisk rådgivare åt Greater Than sedan januari 2018 och ledamot i bolagets styrelse sedan maj 2018 föreslås som ny styrelseordförande för Greater Than. 

Förutom sitt uppdrag på Greater Than är Fredrik styrelseledamot i det svenska försäkringsbolaget Bliwa. Fredriks bakgrund täcker en lång karriär inom Zurich koncernen, bland annat som VD för Zurich Global Corporate EMEA, ett av världens största försäkringsbolag med verksamhet i över 200 länder. Fredrik Rosencrantz är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Clare Melford föreslås som styrelseledamot. Clare Melford är en mycket erfaren VD i både den kommersiella och ideella sektorn med beprövad erfarenhet av internationella vändningar och integrering av hållbarhet i tillväxtstrategier för multinationella företag. Clare har tillbringat nästan ett decennium i olika befattningar på MTV Networks och drev slutligen den nordiska TV-verksamheten. Clare har också varit VD för International Business Leaders Forum och har arbetat med en rad startups. År 2018 grundade Clare The Global Disinformation Index med uppdraget att avvärja desinformation och är nu dess verkställande direktör. GDI använder en kombination av AI och mänsklig granskning för att bedöma desinformationsrisken för nyhetsdomäner online. Clare Melford är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Tim Flagg föreslås som styrelseledamot. Tim Flagg är en driven entreprenör med en tjugoårig bakgrund inom global marknadsföring för bland annat McCann Erickson, BBC Worldwide, NBCUniversal, Hutchison Whampoa och Zipcar. Idag är Tim en av grundarna, samt VD för EntityX. Ett företag som gör displayannonsering mer kostnadseffektivt och gör det möjligt för varumärken att rikta in sig på värdefulla, svåråtkomliga målgrupper. Tim är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare.

Johan Bendz föreslås som styrelseledamot. Johan har en mångårig erfarenhet från internationella tech-bolag med en bakgrund från TradeDoubler och från Izettle, där Johan verkade som Chief Marketing/Strategy Officer från det att bolaget grundandes 2011 till 2020. Idag är Johan aktiv som oberoende investerare, med uppdrag som styrelseordförande i fintech bolaget Juni. Johan Bendz är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt till bolagets större aktieägare

"Clare, Time och Johan är tre kompletterande globala kompetenser, som var och en kommer med unik spetskompetens inom transformation, skalning och marknadsföring. Tillsammans kommer de att ge värdefulla perspektiv som kommer att driva och utveckla framtidssäkra affärsmöjligheter för Greater Than's fortsatta tillväxt. " – Sten Forseke, grundare och styrelseledamot i Greater Than

En kallelse till årsstämman kommer att utfärdas inom kort.

För mer information, kontakta:
Eva Voors, Kommunikationsansvarig, Greater Than 

+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu 

Om Greater Than AB
Greater Than är ett Insurtech bolag som säljer en modell som med AI prissätter bilförsäkringar baserat på framtida skadekostnad per bil, som ersätter dagens premiemetod som bygger på en grupp försäkringstagares historiska skadestatistik. Baserat på Bolagets unika riskinsikter säljer företaget även digitala försäkringslösningar, lojalitetsprogram och andra produkter för ny mobilitet, som hjälper försäkringsbolag att öka lönsamheten, skapa nya affärer och kundlojalitet. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zurich, MSIG, MS First Capital, TRYG och Toyota KINTO. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Clare, Time och Johan är tre kompletterande globala kompetenser, som var och en kommer med unik spetskompetens inom transformation, skalning och marknadsföring. Tillsammans kommer de att ge värdefulla perspektiv som kommer att driva och utveckla affärsmöjligheter för Greater Than's fortsatta tillväxt
Sten Forseke, grundare och styrelseledamot i Greater Than