Greater Than upptar ett kortfristigt lån om 4 MSEK från styrelseledamot

Greater Than AB (publ) (”Greater Than” eller ”Bolaget”) har idag, den 2018-12-21, ingått ett avtal med styrelseledamoten Karin Forseke om ett kortfristigt lån om 4 MSEK.

Lånet löper till den 2019-11-01 på marknadsmässiga villkor. Återbetalning kan komma att ske genom kvittning i den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 21 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Liselott Johansson, VD Greater Than AB
+46 70 - 654 20 58
liselott.johansson@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu

Om Greater Than AB 
Greater Than är ett IT-bolag som har utvecklat en bilförsäkringslösning baserad på AI som möjliggör individuell prissättning framför traditionellt genomsnittliga priser. Teknikplattformen Enerfy® är en nyckelfärdig lösning som erbjuds till försäkringsbolag som vill digitalisera för att minska skadekostnader. Greater Than har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission är Greater Thans Certified Adviser. För mer information, besök: www.greaterthan.eu

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl.15:40 CET den 21 december 2018.

Taggar:

Om oss

Om Greater Than Greater Than är ett AI och Insurtech bolag som säljer riskinsikter om skadefrekvens och kostnad – vilket hjälper försäkringsbolag med bättre prissättning av premier, smarta sätt att skapa kundlojalitet och selektiv nyförsäljning. I Greater Thans produktportfölj finns Enerfy Risk Portfolio Tracker, Enerfy Loyalty och Enerfy Insurance Products samt tjänster och appar för dynamisk prissättning för bildelning, bilflottor, uthyrning och gamifiering för förare. Greater Than samarbetar med globala försäkringsföretag som Zürich, MS First Capital och TRYG. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info www.greaterthan.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar