Greater Thans valberedning utsedd

Report this content

Vid årsstämman den 27 maj 2019 beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma skall bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september. Styrelsens ordförande kallar till valberedningens första möte, och adjungeras därefter.

Valberedningens uppgift är att, till årsstämman, lämna förslag på stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning på ordförande och övriga ledamöter, arvode till bolagets revisor, samt förslag till process för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.

De tre största aktieägarna per 30/9 är Sten Forseke, Keel Capital och Handelsbanken Fonder AB. Årets valberedning består därför av Sten Forseke, Mathias Svensson (Keel Capital) och Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder). Valberedningen har inom sig valt Mathias Svensson till ordförande. Styrelseordförande Lars Berg adjungeras.

Aktieägare i Greater Than AB kan, dock senast den 28 februari 2020, sända eventuellt förslag på nya styrelseledamöter till valberedningen. Via post till bolaget på adress Karlavägen 60, 114 49 Stockholm, eller till Styrelsens ordförande, Lars Berg på email: valberedning@greaterthan.eu 

För mer information, kontakta:
Eva Voors, PR och kommunikationsansvarig

+46-708 884 880
eva.voors@greaterthan.eu
www.greaterthan.eu 

Om Greater Than

Greater Than har utvecklat AI som prissätter risk per fordon i realtid, för att hjälpa försäkringsbolag och biltillverkare att sänka skadekostnaderna och för att stödja nya affärsmodeller och för dynamisk prissättning av nya transporttjänster. Företagets flaggskeppsprodukt, Enerfy Global är en plattform med över 480 olika tjänster inom hela värdekedjan, inkluderande AI prissättning, digitala försäkringar, gamifiering, förarstöd och lojalitetssystem. Greater Than arbetar idag ihop med ledande försäkringsbolag, biltillverkare och är partner till FIA´s nya tävling, FIA Smart Driving Challenge, världens första tävling i säker bilkörning. Greater Than är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se. För mer info: www.greaterthan.eu

Taggar: