Ny undersökning visar: Ungdomar mer villiga att ändra sitt sätt att köra

Report this content

En statistiskt säkerställd undersökning från GFK Norm visar att över 80 % av svenska förare anser att lågrisktagare i trafiken bör betala mindre och de skulle även förändra sitt körbeteende om det fanns en belöning för det.

Hur mycket bil vi kör diskuteras ständigt i debattinlägg, på politikernivå i form av Bonus Malus och straffskatter, men även på sociala medier. Svenskarnas bilåkande har aldrig varit mer aktuell. Nu kan en ny undersökning visa att svenskarna är mer villiga än någonsin att köra mindre och mer miljövänligt. Det visar en färsk undersökning som GFK Norm har gjort.

-       Sedan vi lanserade vår bilförsäkring har vi fått ett fantastiskt gensvar från våra kunder som bekräftar det undersökningen har kommit fram till. I verkligheten, hos våra försäkringskunder, ser vi snabba förbättringar i sitt sätt att köra, säger Liselott Johansson, vd på Greater Than, som tillsammans med Moderna Försäkringar har lanserat en ny digital, individuellt prissatt bilförsäkring.

Ju yngre man är desto mer benägen är man att ändra sig.
Över 80 % av alla tillfrågade, i alla åldrar, säger att förare som kör bra och som har ett lågriskbeteende bör betala en lägre försäkringspremie. Dessutom uppger över hälften av de tillfrågade ungdomarna mellan 18 - 25 år att de skulle ändra sitt körbeteende om de hade en bilförsäkring som belönade det.

-       Detta visar att folk i dag, främst ungdomar, är väldigt positivt inställda till att förändra sitt beteende inom bilkörning för att gynna miljön. De visar en högre ambition om att köra mer säkert och miljövänligt om det fanns incitament för det i sin bilförsäkring, säger Anna Beatus, Insight Director på GFK Norm, som tagit fram undersökningen på uppdrag av Greater Than.

-       En bilförsäkring med ekonomiskt incitament för smartare bilkörning gör att förare kör säkrare och tänker mer på hur de kör. Det skulle ge stora effekter hos den enskilde bilisten, men även för samhället i stort, säger Liselott Johansson.

Den grupp som ställer sig minst positiv till att vilja förändra sitt sätt att köra för att gynna trafiksäkerheten och miljön är åldersgrupperna mellan 45 - 75 år, men det är även den grupp som samtidigt redan anser sig vara en säker bilförare.

-       Även om detta är gruppen som ställer sig minst positiv till att ändra sitt sätt att köra ser vi positiva siffror. Hela 40 % i åldersgruppen 45 - 75 år uppger att de skulle anpassa sitt körsätt om de hade en bilförsäkring som gav de incitament, säger Liselott Johansson.

Om undersökningen.
Undersökningen gjordes online med ett representativt urval av män och kvinnor i åldrarna 18 - 75 år i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. De 1506 intervjuerna genomfördes under mars 2017.

Se bifogad fil för undersökningens siffror.

För mer information, vänligen kontakta:

Liselott Johansson, vd Greater Than AB
Liselott.johansson@greaterthan.eu
070 - 654 20 58

Anna Beatus, Insight Director, GFK Norm
anna.beatus@gfk.com
073 – 413 47 23

Om Greater Than
Greater Than har, med över 12 års erfarenhet av uppkopplade bilar, utvecklat tjänster för bilister som bidrar till billigare, miljövänligare och enklare bilkörning. Greater Thans teknologi har öppnat upp för en ny affärsmodell gällande bilförsäkringar som baseras på hur bilen körs – en ”Pay as you drive”-försäkring. Med den nya bilförsäkringen kommer alltfler användare dessutom att ställa bilen hemma till förmån för andra transportalternativ då försäkringskostnaden blir mer transparent.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta visar att folk i dag, främst ungdomar, är väldigt positivt inställda till att förändra sitt beteende inom bilkörning för att gynna miljön.
Anna Beatus, Insight Director, GFK Norm